Kiến nghị gửi BCT của 12 tướng lĩnh và lão thành cộng sản

         Chúng tôi vừa nhận được một kiến nghị của một số lão thành cộng sản đề ngày 02.06.2012 gửi Bộ Chính trị ĐCS Việt Nam. Dĩ nhiên chúng tôi không thể đồng ý với tư thế cầu khẩn và nhiều quan điểm trong văn bản này, nhưng những thông tin được đề cập có thể bổ ích để chúng ta hiểu thêm thực trạng của ĐCSVN và một phần nào về cả xã hội Việt Nam .
 Kính mời độc giả
(Bản kiến nghị ghi  “Hà nội 2-6-2012” bằng chữ viết tay, ĐT đã xóa để tránh những điều không hay cho nguồn tài liệu) Continue reading