Phải thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam!

Đỗ Nam Hải, tháng 11/2012.
I – Những cảm xúc về ngày 30/4/1975:
Đường giải phóng mới đi một nửa
Nửa mình còn trong lửa nước sôi
Một thân không thể chia đôi
Lửa gươm không thể cắt rời núi sông
(trích: Ba mươi năm đời ta có Đảng – Tố Hữu – 1960) Continue reading

Đài Tập hợp vì nền dân chủ phỏng vấn kỹ sư Đỗ Nam Hải (Phương Nam) từ Sài Gòn – tháng 8/2012.(*)

Phóng viên: Xin thân chào kỹ sư Đỗ Nam Hải, một nhà đấu tranh dân chủ, một nhân vật bất đồng chính kiến từ Sài Gòn đã trả lời phỏng vấn của đài Tập hợp vì nền dân chủ hôm nay. Continue reading