Công ty Trung Quốc “gom” đất ở Bình Thuận: Tỉnh và huyện đều không biết (?!)

Nguoilaodong

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định không có chuyện bán đất cho người Trung Quốc và chỉ đạo kiểm tra xử lý vụ việc Continue reading