KHÔNG ĐAU VÀ RẤT ĐAU

                  ĐỖ TRUNG QUÂN

Các anh bẻ quặt tay tôi
Dẫu gì
Cũng không đau lắm
Các anh thúc cùi chỏ vào hàm tôi
Thú thật
Cũng không đau lắm
Các anh đạp vào mặt tôi Continue reading