Kẻ Thế Cô Tù Lương Tâm

Họa sĩ Trần Thúc Lân, Phùng Mai,
Mỹ Thanh, và ls Lê Thị Công Nhân thực hiện

Có những bài thơ hay đã được các nhạc sĩ cảm hứng đem phổ nhạc, có thể chúng đã nói lên đúng tâm tư, cuộc đời mà nhạc sĩ trải qua, cũng có thể bài thơ nói lên được tâm tình chung của nhiều người mà nhạc sĩ cũng chia sẻ tâm tình ấy. Tương tự như thế, tác phẩm hội họa Chân Dung Các Chiến Sĩ Tự Do của họa sĩ Trần Thúc Lân trong tháng 7, hình luật sư Lê Công Định đã được các thành viên trong quỹ TNLT cảm hứng sáng tác một bài thơ vịnh và được họa sĩ viết lên tấm chân dung như một phần của tác phẩm hội họa này, bài thơ như sau:
Continue reading