lối mòn thời gian

by Trinh Kim Kim on Monday, September 3, 2012 at 7:43am
Trinhkimtien
Bố ơi, khi con đặt tay viết những dòng này, con đã khóc nhiều lắm. Con không biết tại sao những ngày này, tâm trạng con lại xao động và xáo trộn đến vậy. Con không muốn làm gì cũng không biết phải viết về điều gì. Mỗi khi đặt lưng nghỉ sau giờ làm việc, con chỉ muốn buông 2 tay, nhắm mắt lại và không nghĩ gì hết, nhưng khó quá bố à. Continue reading

Phiên tòa phúc thẩm và bản án bất công

by Trinh Kim Kim on Friday, July 20, 2012 at 1:33am ·
Chúng tôi không ngạc nhiên với kết luận ý án của tòa phúc thẩm. Chúng tôi cũng không xem những việc làm của gia đình với sự hỗ trợ của bè bạn là ảo tưởng.
Chúng tôi cũng không xem công lý là không hiện hữu trên cõi đời này – như không xem tự do là không hiện hữu để mà không tranh đấu.

Continue reading