LÀM MẤT UY TÍN LÃNH ĐẠO, CŨNG CHỈ NHƯ ĐINH ĐỨC LẬP MÀ THÔI?..

Ngày 05 tháng 9 năm 2012

Maithanhhai

Continue reading

Advertisements