Chút tâm sự từ ‘vòng quản chế”!

Thế là tròn một năm,tôi ra khỏi nhà tù nhỏ với hình phạt quản chế còn đeo đẳng. Đi đâu,làm gì cũng phải xin phép, báo cáo với công an. Các bạn thử hình dung xem tôi đã được tự do chưa? Hay đang bị hành xử một cách khắc nghiệt, tệ hại trong cái nhà giam lớn. Trong thâm tâm, bản án nhân danh nước CHXHCNVN đã tuyên với tôi chẳng có giá trị gỉ.Bởi nó thể hiện sự tàn bạo và ngu dốt của một chính thể lưu manh,độc tài. Nhưng nó lại là công cụ hữu hiệu để cho cái gọi là “Cơ quan chức năng”thực thi những thủ đoạn hèn hạ,bỉ ổi với tôi và những nhà đấu tranh đòi tự do dân chủ… Continue reading