Những Chiến Công Bắt Cóc Và Bốc Phét

23-10-2012

Để mô tả một điều hoang tưởng như là có thật, người ta phải bốc phét.
Để bảo vệ điều hoang tưởng đã bị thế giới đào thải, lại càng phải gia tăng nói láo.

Có ai đếm được bao nhiêu lần CSVN nói láo suốt tám thập niên qua?

ĐTL Continue reading