Bản lên tiếng của ĐVDVN về việc đối thoại với nhà nước CHXHCNVN

DVDVN_logo_100px.png
Bản lên tiếng của Đảng Vì Dân Việt Nam
v/v: Đối thoại với nhà nước CHXHCNVN (NNVN)
Nhằm trả lời thắc mắc của nhiều người, đặc biệt là từ một số thân hữu và cơ quan truyền thông, VPLL Đảng Vì Dân Việt Nam trân trọng trình bày quan điểm và ý kiến của tổ chức về một số điều trọng yếu đã được nêu lên, như sau: Continue reading

Thông Báo số #44 của Đảng Vì Dân

v/v: Võ sư Trương Văn Kim đã mãn án và ra tù ngày 26/08/2012
Houston, TX — 26/08/2012 –  VPLL/ĐVDVN kính thông báo đến đồng bào, quý lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, cộng đồng, đoàn thể, cơ quan nhân quyền và truyền thông báo chí được rõ: Võ sư Trương Văn Kim, một thành viên Đảng Vì Dân, đã mãn án 3 năm tù giam vào ngày 26/08/2012. Ông đã sum họp với gia đình ở tỉnh Lâm Đồng và sẽ tiếp tục bị cưỡng bách thi hành án quản chế trong 3 năm.

Continue reading

TỰ DO: Một Giá Trị Thuần Tuý Thuộc Về Tinh Thần

Đất nước đang bị tàn phá bởi một thế lực độc tài, tham lam, ngu tối và tàn ác. 
Chính trị là niềm tin và ước mơ cuả con người. Người hoạt động chính trị là những con người lý tưởng. Họ sẳn sàng dấn thân và hy sinh cho những giá trị tinh thần, đôi khi mơ hồ. Thời đại nào, xã hội nào cũng có những con người thuộc tầng lớp này. Đây là nhân tố làm thay đổi và thúc đẩy xã hội tiến về phía trước.
Mặc dù chưa làm được cuộc cách mạng để thay đổi tận gốc xã hội, nhưng sự hy sinh của họ đã làm đánh động lương tâm con người. Không nằm nguyền rũa trong bóng đêm, không ngồi lai rai nơi góc phố để quên đi nỗi uất ức của một kẻ bất đắc chí, họ âm thầm thắp lên một ngọn lửa trong tim mình. Chính trị làm say mê lòng người.

Continue reading