Thư gửi Tổng biên tập Thang Đức Thắng và lãnh đạo VnExpress

Kính gửi Tổng biên tập Thang Đức Thắng và lãnh đạo VnExpress,
Phàm thấy điều lợi cho người thì làm, thấy điều hại cho người thì nên tránh.
Bài báo của các vị, dù vô tình hay cố ý đều đã gây thảm họa cho cá nhân tôi và Trường Đại học Quy Nhơn chúng tôi, nếu không nói là bôi lên bộ mặt giáo dục của quốc gia. Suốt cả tháng trời tôi và trường tôi đã phải chịu đựng bao áp lực của dư luận, mâu thuẫn, chia rẽ, mất đoàn kết, công việc đình trệ đều do bài báo của các vị, chưa nói đến những tổn hại về đạo đức văn hóa, kể cả chính trị xã hội! Continue reading