CON RỒNG TRUNG CỘNG KHÔNG THỂ BAY!

RED CHINA DRAGON CANNOT FLY!
Dr. Tristan Nguyễn
Một Con Rồng tự nó ngậm cái đuôi của chính nó, thì chắc chắn nó không thể bay được. Trường hợp của Con Rồng Kinh Tế Trung Cộng cũng  không thể bay lên cao hơn nữa vì tự nó đã đang “ngậm cái đuôi của chính nó”.  Chúng tôi ngưỡng mộ và cảm ơn Rodrigo Corral về tấm ảnh minh hoạ Con Rồng Đỏ ngậm cái đuôi của nó và nó uốn mình thành một Ngôi Sao Đỏ ám chỉ Trung Cộng. Một tấm ảnh minh hoạ có ý nghĩa phê bình rất rõ ràng và mạnh mẽ.

Continue reading

TRUNG CỘNG LÀ CON CỌP GIẤY

Dr. Tristan Nguyen
Một quốc gia không thể thực sự là một cường quốc khi những công dân trong nước không có tiếng nói đại diện trung thực cho họ và hiện tình của chủng tộc đa số cũng như của các chủng tộc thiểu số đã đang sống không được hoà hợp với nhau. Đây đúng là một trường hợp hiện tại của Hoa Lục dưới sự quản lý nhà nước của Đảng Trung Cộng. Continue reading