MƯỜI CHÍN ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM.

September 1, 2012, 3:24 pm
Blog Hailua

Đảng viên không được tạo điều kiện hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình nhằm trục lợi. Continue reading