AI ? AI RƯỚC ĐOÀN TÀU ĐÁNH CÁ HÙNG HẬU CỦA TRUNG QUỐC VÀO TRƯỜNG SA NGÀY 15/7/2012 ?

Thứ hai, ngày 16 tháng bảy năm 2012
Bình Minh

Trinhan

Đồng bào ơi, lãnh đạo CSVN đã chính thức hóa sự xâm nhập của giặc, đã bán đứng dân tộc Việt Nam. 

Càng nghĩ đến càng uất hận, nước mắt cứ rơi.
Continue reading