Hãy Chuẩn Bị Hòa Nhập Vào Khí thế & Niềm Tin Của Dân Tộc Để Cùng Chuyển Hóa ThànhMỘT TOÀN THỂ MỚI MẠNH MẼ VÀ ĐA DẠNG! (Bài #5)

Iris Vinh Hayes
1.
Trong bài viết vừa qua, Họa Căn Lớn Nhất: Những Mặc Định Của ĐCS . . . , tôi đã trình bày những mắc xích nhân quả liên hoàn của một tiến trình, khởi đầu từ sự mặc định và quy chụp của ĐCS về bản chất của con người, dẫn đến những thù tính của người đảng viên cộng sản, dẫn đến những sách lược tắm máu của ĐCS trong nỗ lực giành quyền cai trị và trong nỗ lực phá bỏ xã hội truyền thống để thiết lập xã hội XHCN chuyên chính, dẫn đến sự áp đặt một bộ máy chiến tranh do ĐCS làm chủ để điều hành đất nước, dẫn đến sự lạm dụng quyền lực và sự tha hoá của đảng viên cầm quyền, và sau cùng là dẫn đến sự sụp đổ của ĐCS và bộ máy cầm quyền cùng toàn bộ xã hội XHCN họ đã dựng lên. Một tiến trình mà bước sau cùng của tiến trình đó là sự phân hóa và phân hủy toàn diện không thể tránh. Continue reading

HOẠ CĂN LỚN NHẤT: NHỮNG MẶC ĐỊNH CỦA ĐCS VỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI VÀ SỰ QUY CHỤP NHỮNG MẶC ĐỊNH ĐÓ LÊN TOÀN THỂ XÃ HỘI. (Bài 4)

Iris Vinh Hayes
Nói tới xã hội, cấu trúc xã hội, trật tự xã hội, hay cơ chế điều hành xã hội chúng ta không thể nào không nói tới vai trò của con người.        Con người chính là trọng tâm của tất cả mọi hoạt động và cơ chế hổ trợ cho những hoạt động.  Hình thái tổ chức và cung cách hoạt động sẽ tùy thuộc rất lớn vào sự mặc định về bản chất của con người. 

Continue reading

CẦN CHĂNG MỘT CUỘC CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC?:

Tại Sao Dân Tộc Cần Được Giải Phóng?
                 Và Giải Phóng Dân Tộc Khỏi cái Gì?  (bài 2)
Iris Vinh Hayes
Khi hát (hay nghe) bài Quốc Ca của Việt Nam hôm nay, với những lời “Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước . . .  Đường vinh quang xây xác quân thù.” có bao giờ nhân dân Việt Nam tự hỏi chính mình: cờ in máu chiến thắng có thực sự mang hồn nước của dân Việt, có thực sự là hồn nước của người Việt?  Con đường xây bằng xác quân thù có thực sự là con đường vinh quang của nước Việt? 

Continue reading

CẦN CHĂNG MỘT CUỘC CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC?:

Tại Sao Dân Tộc Cần Được Giải Phóng?  Và Giải Phóng Dân Tộc Khỏi cái Gì?
Iris Vinh Hayes
Trong bài Việt Nam Nhất Định Có Cách Mạng Sớm Nếu . . .  tác giả Nguyễn Ngọc Già đã viết: “Người viết bài tự đặt câu hỏi: Xã hội Việt Nam ngày nay có phải vẫn cần ‘Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, NHƯNG kết hợp cuộc cách mạng tự do dân chủ’?”  Tuy là tác giả NNG đã nói rất rõ là tự hỏi chính mình nhưng tôi cũng xin được mạn phép tham dự để đóng góp một số suy nghĩ của mình cho đáp án của câu hỏi đó.

Continue reading