Chào mừng các tù nhân chính trị chiến thắng trở về

Chào mừng các tù nhân chính trị chiến thắng trở về

và tuyên bố về điều 88 Bộ luật Hình sự

            Kính gửi:
– Toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.
– Các chính phủ dân chủ, các tổ chức nhân quyền và cộng đồng thế giới tiến bộ.
            Trong các ngày 10, 11 & 18/9/2012 vừa qua, 3 tù nhân chính trị là 2 anh Nguyễn Văn Túc, Phạm Văn Trội và chị Phạm Thanh Nghiên đã về lại gia đình từ nhà ngục nhỏ của chế độ lao tù cộng sản bất công và khắc nghiệt. Trước đó, ngày 12-01-2012, luật sư Trần Quốc Hiền, rồi ngày 05-05-2012, ký giả Trương Minh Đức cũng đã được trả tự do. Cả 5 người -thành viên Khối 8406- đều đã phải trải qua từ 4 đến 4 năm giam cầm và rồi cũng sẽ chịu từ 3 đến 4 năm quản chế do bị Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam kết tội theo điều 88 Bộ luật Hình sự hiện hành của họ. Continue reading

Tin tức về Linh mục Nguyễn Văn Lý trong nhà tù Cộng sản

Tin tức về Linh mục Nguyễn Văn Lý trong nhà tù Cộng sản
(Bản tin ngày 22-08-2012)
Chuyến thăm Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý ngày 14-08-2012
Nguyễn Công Hoàng, 20-08-2012.
Nhóm phóng viên FNA Khối 8406 phổ biến ngày 22-08-2012

Continue reading