Thông Điệp Từ HN6

Đoàn Viết Hoạt
Sau 15 ngày “họp kín”, trong đó có 5 ngày tập trung vào vấn đề nhân sự, HN 6 đã kết thúc trong sự thất vọng của mọi người. Cơ quan quyền lực cao nhất nước, cao hơn cả QH, cả chính phủ, không thể quyết định được một việc rất nhỏ: áp dụng kỷ luật “một người” và một tập thể 14 người –dù cá nhân và tập thể đó đã tự nguyện xin được kỷ luật. Continue reading