“Giá trị Mỹ” và “Lợi ích Mỹ” trong ván bài “Cách mạng hoa nhài”

Lê Nguyên
Thứ sáu, 11 Tháng 3 2011 14:24
Giá trị Mỹ và lợi ích Mỹ luôn là hai mặt không thể thiếu trong chiến lược ngoại giao của Hoa Kỳ. Giá trị Mỹ là những giá trị về mặt tư tưởng, tinh thần, ý thức hệ, giáo dục, mô hình chính trị và quản trị xã hội,… tóm lại là những giá trị mà Mỹ luôn tự hào và quảng bá ra toàn thế giới, xây dựng thương hiệu Mỹ và đi kèm với đó là mở rộng ảnh hưởng của Mỹ ra toàn thế giới.

Continue reading

Đối diện với TQ, nước cờ nào cho VN trên bàn cờ thế giới hiện nay?

Lê Nguyên
Chủ nhật, 15 Tháng 7 2012 15:20

Vanhoanghean  

VHNA: Tình hình đất nước ta đang có không ít khó khăn. Vấn đề cơ bản nhất, khó khăn nhất là phải đối phó với chủ nghĩa bành trướng Đại Hán của nhà cầm quyền Trung Quốc. Họ đang có nhiều âm mưu, thủ đoạn vừa tinh vi, xảo quyệt, vừa trắng trợn, lỗ mãng  nhằm thôn tính Biển Đông và các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Làm gì và làm như thế nào để bảo vệ chủ quyền của đất nước? Đây đang là mối quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân.
Bài phân tích tình hình của Lê Nguyên mà chúng tôi giới thiệu là một trong nhiều ý kiến để bạn đọc tham khảo. Đây là ý kiến của cá nhân Lê Nguyên, không phải là quan điểm của VHNA.

Continue reading