Thay mặt anh Ba, đề nghị Google chặn quyết liệt những tấm hình này: Giá bi nhiêu cũng được!

11/09/2012
Advertisements