Xã hội Dân sự, đó chính là sự Sáng tạo

Bài Ghi Nhanh của Luật sư Đoàn Thanh Liêm 
Trong mấy năm gần đây, tôi đã viết đến 50 bài liên quan đến chủ đề Xã hội Dân sự. Trong bài viết gần đây nhất là vào cuối tháng Ba 2012, nhân dịp ngày Giỗ Đầu của Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, tôi đã lấy nhan đề là : ” Nguyễn Đức Quang và tính Năng động của Xã hội Dân sự Việt nam “. Nay thì tôi muốn khai triển thêm về khía cạnh Sáng tạo trong khu vực Xã hội Dân sự hiện nay trong thời đại Internet trên thế giới cũng như tại Việt nam.

Continue reading