Tường thuật trực tiếp tại Hà Nội sáng nay 29/07/2012 (Không mà có biểu tình)

Nguyễn Quang A
Chủ nhật, ngày 29 tháng bảy năm 2012
Blog Thanh

Continue reading