Tình trạng hiện nay của bà Hồ Thị Bích Khương trong tù

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2012-12-04
Tù nhân Hồ thị Bích Khương, một dân oan khiếu kiện trở thành một người công khai đấu tranh chống lại những bất công, tham nhũng tại Việt Nam, vừa được thân nhân đi thăm nuôi về sau khi một số tù mãn hạn cho biết vừa qua bà bị đánh đập nặng nề trong trại giam. Continue reading
Posted in RFA

Đảng Cộng sản Việt Nam: Không khác băng đảng tội phạm có tổ chức

Lê Diễn Đức
Mon, 12/03/2012 – 17:43
“Một tên côn đồ, sát nhân có thể ngồi ở salon chính trị thế giới bàn chuyện nhân quyền không? Nếu chúng ta không hành động mạnh mẽ, nghịch chướng này có thể xảy ra!”.
Trước khi về Việt Nam thăm thân nhân, ông Thanh Tâm, sống ở Minnesota, cựu phóng viên Việt Tấn Xã của Việt Nam Cộng hoà, hiện là chủ bút tờ Người Việt-Minnesota, nói với tôi rằng, ông lo ngại đến sân bay không được nhập cảnh, buộc phải quay lại Mỹ, giống một số trường hợp đã xảy ra, vừa tốn tiền vé, vừa mệt mỏi. Continue reading
Posted in RFA

Những bài thơ xé lòng…

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2012-12-01
Trong bài VHNT tuần trước Mặc Lâm đã giới thiệu tiểu sử của Trần Vàng Sao, một nhà thơ lắm truân chuyên, theo cách mạng trong những ngày bầu nhiệt huyết còn sôi trong huyết quản để rồi khi chạm mặt với thực tế, ông chỉ biết thở dài qua những vần thơ. Continue reading
Posted in RFA

Khi lòng tự hào, tự tôn dân tộc đang mất dần…

Song Chi.
Fri, 11/30/2012 – 16:45 — songchi
Khi chúng ta sống trong nước, mọi chuyện dù tồi tệ, phi lý, bất bình thường nhất nhưng cứ diễn ra hàng ngày với mức độ tăng dần khiến con người rồi cũng thành quen. Từ nạn tham nhũng ngày càng nhiều, mức độ tham nhũng ngày càng lớn, tràn lan trong mọi lĩnh vực. Nạn hối lộ, “phong bì”, mua bằng chạy chức. Sự dối trá. Vô liêm sỉ. Cái xấu cái ác ngày càng lộng hành trong khi đạo đức xã hội ngày càng bị xuống cấp và cái thiện, lòng nhân bản của con người mỗi lúc mỗi teo lại. Từ mối quan hệ giữa nhà nước-nhân dân, sự khinh thường dân chúng, thói quen đứng trên luật pháp, bên ngoài luật pháp của chính quyền v.v… Continue reading
Posted in RFA

Nạn ỷ thế làm liều

Vũ Hoàng & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA
2012-11-28
Những tin tức dồn dập vào cuối năm cho thấy núi nợ rất lớn của các tập đoàn và tổng công ty nhà nước của Việt Nam, bên trong là nhiều khoản nợ xấu, loại khó đòi và sẽ mất. Continue reading
Posted in RFA