11 cuộc biểu tình … rồi sao nữa?

Vũ Thạch
“11 cuộc biểu tình, rồi sao nữa?”, có người hất hàm hỏi như thế.
Theo họ, các cuộc biểu tình đã chấm dứt. Nhiều người bị bắt, bị trả thù … rồi làm gì nhau. Họ chỉ thấy các tuyên bố “giải quyết triệt để việc tụ tập đông người” của những kẻ như Nguyễn Chí Vịnh đã được thực hiện.

Continue reading