Tuần hành ôn hòa chống Trung Quốc, ủng hộ luật biển của Việt Nam

Cp nht lúc 23-06-2012 09:12:20 (GMT+1
Cộng đồng mạng lại kêu gọi xuống đường bày tỏ lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đồng thời phản đối Trung Quốc bành trướng.

Continue reading