VIỆT NAM ĐANG CẦN MỘT CUỘC CÁCH MẠNG ĐỘC LẬP CỨU QUỐC, NHÂN CHỦ CỨU DÂN VIỆT VÀ DÂN CHỦ KIẾN QUỐC

«  Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. » ( Nguyễn Du)                            
«  Nuôi thân là nô tài. Nuôi trí là nhân tài. Nuôi tâm là thiên tài. » ( Lý đông A )
Chu chi Nam                                        
Trước tình thế Việt Nam hiện nay : ngoại giao thì lệ thuộc Trung cộng, bị nước này khống chế, quốc nội, thì kinh tế đang khủng hỏang, thua kém tất cả những nước trong vùng, giáo dục xuống cấp, đạo lý băng họai, con người không còn là con người, bị nhiễm lý thuyết Mác Lê, đấu tranh giai cấp, cấu xé lẫn nhau, có người cho rằng Việt Nam hiện nay cần phải có một cuộc cách mạng mang 3 ý nghĩa : Continue reading

ĐÃ ĐẾN LÚC DÂN VIỆT PHẢI VỨT BỎ « BỐN TỐT » VÀ « MƯỜI SÁU CHỮ VÀNG « CỦA TRUNG CỘNG BAN CHO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chu chi Nam
Từ ngày có Hội Nghị Thành Đô vào tháng 9/1990, trước khi Lê đức Thọ chết vào tháng 10/1990, Cộng sản Việt Nam đã quay trở lại thần phục Trung Cộng.
Và nước này luôn luôn dùng lời ngon ngọt để phỉnh gạt Cộng sản Việt nam, như «  Bốn Tốt «  và «  Mười sáu chữ vàng « ; nhưng trên thực tế Trung cộng lúc nào cũng tìm cách xâm chiếm đất liền và lãnh lãi VN, cùng đi theo một chính sách ngoại giao bành trướng của « Đại Hán « , coi các nước khác, nhất là những nước chung quanh như những nước nô lệ, phải thần phục “Thiên Triều” .

Continue reading

NƯỚC VIỆT HIỆN NAY CẦN CÓ MỘT NGÔ QUYỀN

 Chu chi Nam
                                  «  Lòng quyết tử tiến lên đường gió bụi
                                           Hai bàn tay thề phục lại sơn hà
                           Thái bình dương quyết san bằng nguồn nhục tủi
                                    Đem máu đào thề rửa sạch máu yêu ma. »
                                              ( Thái Dịch Lý đông A)
                              ( Viết để nhớ người Anh hay ngâm bài này) .

Continue reading

TẠI SAO CHỦ NGHĨA TƯ BẢN CÓ THỂ SỬA SAI, MÀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN KHÔNG SHỂ TỰ SỬA SAI ?

Chu chi Nam
Nhiều người cộng sản hiện nay, nhất là giới có đặc quyền đặc lợi, cùng một số trí thức được hưởng bổng lộc, nghĩ rằng chủ nghĩa cộng sản có thể tự sửa sai, vì chủ nghĩa tư bản đã sửa sai ; và một khi sửa sai rồi, thì chủ nghĩa cộng sản có thể trở thành chủ nghĩa dân chủ xã hội, như những nước Bắc Âu , với mục đích duy nhất là duy trì đặc quyền, đặc lợi và bổng lộc, và cố tình quên đi hay dấu nhẹm hoàn cảnh lịch sử, tinh thần và tâm lý vô cùng khác biệt giữa lãnh đạo các nuớc Bắc Âu và 2 nước cộng sản hiện nay.

Continue reading

LÝ THUYẾT MÁC–LÊ, CẶN BÃ CỦA VĂN HÓA CHÍNH TRỊ TÂY PHƯƠNG

LÝ THUYẾT MÁC–LÊ, CẶN BÃ
CỦA VĂN HÓA CHÍNH TRỊ TÂY PHƯƠNG
CỘNG SẢN TÀU VÀ VIỆT NAM SẼ ĐI VỀ ĐÂU ?
Chu chi Nam

Vào đầu thế kỷ thứ 20, sau Đại Chiến thứ Nhất ( 1914-1918), và nhất là sau cuộc cướp chính quyền của Lénine ở Nga vào năm 1917, nhiều người , nhất là giới trí thức tả, tại những quốc gia chậm tiến, cho rằng lý thuyết Mác-Lê là thần dược, chữa bách bệnh, đặc biệt là bệnh chậm tiến về khoa học, kỹ thuật.

Continue reading

CON RỒNG TRUNG CỘNG ĐÃ TỈNH GIẤC VÀ SẼ LÀM DẬY SÓNG BIỂN ĐÔNG ?

Chu chi Nam
Vào ngay đầu thế kỷ 19, (1802), Napoléon có nói: “ Con sư tử Tàu đang ngủ quên. Nếu nó thức giấc, thì thế giới sẽ lay chuyển.” Vào vào đầu cuối bán thế kỷ 20 ( những năm 60), nhà chính trị, kiêm bình luận, văn sĩ Alain Peyrefitte, có viết quyển sách bán chạy nhất lúc bấy giờ ở Pháp, mang tựa đề “ Khi nước Tàu tỉnh giấc.”
Ngày hôm nay, đầu thế kỷ thứ 21, nhiều người cho rằng con rồng Trung Cộng đã tỉnh giấc và sẽ làm dậy sóng biển Đông.

Continue reading