Bà Dương Thu Hương: Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11

  • Kính mời độc giả Đối Thoại  nghe phần phát biểu của Bả Dương Thu Hương, nguyên Đại biểu QH CSVN(không phải nhà văn Dương Thu Hương)
  • Nếu có thể, xin quý vị kiểm chứng đây có phải là lời phát biểu của Bà Dương Thu Hương hay không?
17A – Bà Dương Thu Hương: Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11. Bấm dưới đây:
17B – Bà Dương Thu Hương: Hội thảo Góp ý Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11. Bấm dưới đây:
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s