in Nóng Thứ Hai 5/11: Thương binh Hà tĩnh biểu tình, hô đả đảo tham nhũng, yêu cầu Thủ tướng từ chức !

Click vào youtube để xem chi tiết

Tin Nóng Thứ Hai 5/11: Thương binh Hà tĩnh biểu tình, hô đả đảo tham nhũng, yêu cầu Thủ tướng từ chức !

Thương binh Hà tĩnh biểu tình, hô đả đảo tham nhũng, yêu cầu Thủ tướng từ chức !

Clip do tập thể thương binh 27 -7 Hà Tĩnh gửi nhờ đăng lên mạng :

http://www.youtube.com/watch?v=_mwurW4Ybm4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s