Dân Philippine biểu tình chống Tàu

Description: cid:1.1506312638@web140901.mail.bf1.yahoo.com
 
HỘ CHIẾU LƯỠI BÒ
Mộng lớn xâm lăng đế quốc Tàu
“Lưỡi bò”, hộ chiếu dính liền nhau
Thị uy các nước quanh hàng xóm
Ông mạnh, tụi mầy dám cự tau ?
Nước Việt trở mình chậm quá chăng ?
Cầm quyền giờ đã biết ăn năn ?
Mấy chữ vàng đâu ? sao biển mất
Giả vờ lui tới…chạy lăng xăng ?
Các nước trong vùng không hợp nhau
Thì chung số phận gánh thương đau
Tàu kia chiếm được xong vùng biển
Mò tới đất liền…đâu có mau !
Có nghĩ cuốn gói theo Cái Bang ?
Cờ Huê coi bộ đã đầu hàng ?
Quyền lợi cho mình trên tất cả
Ươn hèn thôi chớ ỡm ờ than !
Mọi sự trần đời sẽ đổi thay
Biết đâu rồi sẽ đến một ngày
“Lưỡi bò”  đem nấu “tả phì lủ”*
Và cả nước Tàu chìm biển sâu !
Nov. 25th. 2012
motthoi

* món ăn của Tàu đủ thứ nấu chung một nồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s