Nằm mơ được phỏng vấn

Đêm thứ hai tuần này bỗng nhiên mình nằm mơ có một người Mỹ hỏi mình.

– Anh nghĩ sao về ông Nguyễn Bá Thanh.?

Mình trả lời.

– Ông ấy có một cách điều hành hơn nhiều quan chức khác ở xứ sở này, ông ta cũng để xảy ra vụ việc đau lòng ở xứ đạo Cồn Dầu. So với mặt bằng các quan chức khác ở Việt Nam ngày nay thì ông ta làm việc có thực chất hơn…ngay như vụ phúc thẩm xử giáo dân Cồn Dầu tại Đà Nẵng. Thường những phiên toà thế này tuy tuyên bố xử công khai, nhưng người thực chất muốn vào xem rất khó. Thế nhưng khi tôi đến dự phiên toà thật ngạc nhiên là phiên toà mở cửa cho tất cả mọi người bên ngoài vào xem. Tôi cũng được vào dự.

Câu hỏi 2.

– Anh có đề nghị gì với chính phủ Mỹ về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam.?

Trả lời.

– Thưa ngaì, chính phủ Mỹ có nhiều kinh nghiệm với những thể chế cộng sản từ rất lâu, họ hiểu được người dân ở nơi đó muốn gì. Tôi không trả lời rõ câu này, nếu không họ sẽ khép tôi nhiều tội.

Câu hỏi 3. Câu hỏi cuối cùng.

Về cá nhân anh, hiện nay hoàn cảnh anh thế nào, anh có muốn được giúp đỡ gì không.?

– Hiện nay tôi khá bình thường, thỉnh thoảng cuộc sống tôi vẫn có được khoảng thời gian họ để cho bình thường. Chắc đây là quãng thời gian như vậy. Tôi chưa cần sự giúp đỡ nào cả. Những người cần giúp đỡ nhất là những người đang ở trong tù vì đòi hỏi quyền tự do, ngôn luận và một đất nước được điều hành bởi bộ máy trong sạch, sáng suốt.

Mơ đến đây thì tỉnh, hết chuyện.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s