Em ạ anh Nguyễn Chí Vịnh

Người Buôn Gió
Theo blog Người Buôn Gió
Ngày anh vào uỷ viên trung ương Đảng, lề trái có em là viết một bài ca ngợi anh xứng đáng. Nhìn mái tóc bạc, nét mặt thông minh, luôn trầm tư em thấy anh xứng đáng ngàn lần anh Nông Đức Tuấn. Em nhớ trong bài “Hai đại biểu đáng bàn” em ca ngơi anh và chê anh Nông Quốc Tuấn không xứng vào uỷ viên trung ương bằng anh.
Thế rồi anh Nông Quốc Tuấn thôi bí thư Bắc Giang, về làm phó ban dân tộc gì gì đó chả ai nhớ.
Còn anh vẫn từng bước, từng bước vững chắc đi lên. Em cũng thấy vui vui dù sao nhìn người không đến nỗi tệ.
Hôm nay em xem tin thời sự, anh tiếp sứ Tàu. Chả biết lời anh hay lời của bình luận viên kèm vào mà em thấy câu:
– Hai bên có một số bất đồng về biển đảo, nhưng kiên quyết không để thế lực thù địch lợi dụng chia rẽ.
Em nghẹn cơm, chả lẽ em cho hộ chiếu vào balo, lặng lẽ xuôi vào miền Trung rồi tắt đường sang Lào, qua Thái rồi kiếm đường đến phương trời nào xa xôi, khỏi ở lại quê hương mà nghe những lời lạ lùng như vậy từ một vị tướng mà em hơi mến.
(1)Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh (phải) đón
 Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, tại trụ sở Bộ
 Quốc phòng sáng 3-9 (Ảnh QĐND)
 
Ai cũng hiểu rành rành là Trung Quốc dùng vũ lực bắn giết ngư dân, quân đội ta và chiếm đóng biển đảo của ta. Và những thằng như em đi biểu tình chống hành vi ấy bị người ta (báo, đài nhà nước) gọi là lợi dụng lòng yêu nước đễ chia rẽ quan hệ hữu nghị hai nước, là thế lực thù địch chống phá…
Nói như trên tivi vừa rồi thì hành động xâm lược dã man và ngang ngược của Trung Quốc chỉ là một số (không lớn lắm) bất đồng. Nhưng kiên quyết (phải lớn lắm mới mạnh mẽ thế) không để thế lực thù địch (bọn đi biểu tình như em) chia rẽ.
Cứ theo lời ấy thì vấn đề về bọn biểu tình em còn đáng lo, đáng phải xử lý hơn là một số bất đồng trên biển đảo giữa Trung Quốc và Việt Nam. Thế đấy, bọn em chưa giết ngư dân Việt Nam, chưa bắn hải quân Việt Nam. Thế nhưng vấn đề của bọn em lại lớn hơn vấn đề của bọn bắn, giết đó.
(2)Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh (trái) đón
 Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, tại trụ sở Bộ
 Quốc phòng sáng 3-9 (Ảnh nhân dân VN)
Thôi thì các anh cứ việc quan hệ thế nào cũng được, đường lối của các anh tài giỏi, đúng đắn thế nào em không dám màng. Bọn em làm thế lực thù địch dưới con mắt báo, đài của các anh cũng được.
Chỉ xin các anh quan hệ thế nào để Trung Quốc nó không lần thêm tấc biển, đảo nào nữa. Chỉ cần thế thôi, bọn thế lực thù địch chúng em tâm phục, khẩu phục tung hô đường lối, đối sách, chiến lược ngoại giao của các anh. Và nguyện với đất trời rằng các anh đúng là lực lượng lãnh đạo duy nhất mà đất nước này không thể không có, và không thể ai thay thế được.{jcomments on}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s