TRUNG CỘNG LÀ CON CỌP GIẤY

Dr. Tristan Nguyen
Một quốc gia không thể thực sự là một cường quốc khi những công dân trong nước không có tiếng nói đại diện trung thực cho họ và hiện tình của chủng tộc đa số cũng như của các chủng tộc thiểu số đã đang sống không được hoà hợp với nhau. Đây đúng là một trường hợp hiện tại của Hoa Lục dưới sự quản lý nhà nước của Đảng Trung Cộng.
Cho dù Đảng Trung Cộng đã từng và đang cố hết sức để bành trướng lãnh thổ và để Hán-hoá các chủng tộc thiểu số của người Tây Tạng, người Hồi, người Mông Cổ. Phần đất đai của các chủng tộc thiểu số thì Đảng Trung Cộng có thể cưỡng chiếm để bành trướng lãnh thổ, nhưng tất cả những khía cạnh thuộc về phần con người của người Tây Tạng, người Hồi, người Mông Cổ thì Đảng Trung Cộng đã đang không thể nào Hán-hoá như mong muốn có được.
Để sơn phết đẹp đẻ cho một xã hội hài hòa ở Hoa Lục thì Đảng Trung Cộng đã cho di dân Hán tộc tràn ngập các khu tự trị của các chủng tộc thiểu số và khuyến khích thúc đẩy người đàn ông Hán lấy vợ người địa phương đó để dần dần xoá tên chủng tộc thiểu số đang bị Đảng Trung Cộng cai trị. Ngoài cái tội ác cưỡng chiếm đất đai thì Đảng Trung Cộng có thêm một tội ác nữa là áp dụng chính sách cưỡng chiếm con người chủng tộc thiểu số, huỷ diệt truyền thống văn hoá và ngôn ngữ của họ, bởi vì người vợ chủng tộc thiểu số bị bắt buộc phải học nói tiếng Bắc Kinh và sinh hoạt theo nếp sống phong tục tập quán Hán tộc.
Trong thời gian qua ở các Khu Tự Trị của các chủng tộc thiểu số người Tây Tạng, người Hồi, và người Mông Cổ-sự thật mang tiếng là Tự Trị nhưng rõ ràng thực chất là Đảng Trung Cộng cai trị-đã bùng lên những làn sóng phẩn nộ bài trừ Hán tộc một cách quyết liệt để chống lại chính sách cưỡng chiếm đồng hoá diệt chủng của Đảng Trung Cộng.
Hoa Lục dưới sự quản lý nhà nước của Đảng Trung Cộng sẽ không bao giờ có thể là một cường quốc thực sự vì Đảng Trung Cộng chủ trương “Tốt Khoe Xấu Che” để bưng bít sự thật, ngăn cản thông tin trung thực hiện tình sinh hoạt xã hội của Hoa Lục và sự quản lý nhà nước của Đảng Trung Cộng thiếu tính cách minh bạch.
Thêm một sự thật trần truồng oái oăm nữa là giữa những người Hán tộc ở Hoa Lục và người Hán tộc ở Đài Loan đã chưa bao giờ thành thật hoà hợp với nhau, thì làm sao Trung Quốc có thể thực sự là một cường quốc. Đảng Trung Cộng đã từng đe doạ dùng vũ lực quân sự để cưỡng chiếm và đồng hoá người Hán tộc Đài Loan; như thế lại càng làm lộ rõ cái thất bại của chính sách hoà hợp dân tộc, hoà hợp Hán tộc Hoa Lục và Đài Loan, và càng làm hoen ố cái vẻ đẹp giả tạo của một xã hội hài hoà dưới sự cai trị độc tài của Đảng Trung Cộng.
Đảng Trung Cộng đe doạ sẽ dùng bạo lực súng đạn với người Hán tộc Đài Loan, nhưng hơn thế nữa Đảng Trung Cộng đã từng và đang sẳn sàng trấn áp tàn bạo chủng tộc thiểu số người Tây Tạng, người Hồi, và người Mông Cổ ở các khu tự trị trong nước.
Một lần nữa có thể khẳng định rằng chính sách hoà hợp dân tộc và một xã hội hài hoà dưới sự cai trị độc tài của Đảng Trung Cộng đã hoàn toàn thất bại. Bằng chứng rõ ràng nhất là chính vì Đảng Trung Cộng đang cầm quyền cai trị độc tài hung bạo mà người chủng tộc Mông Cổ bị chia lìa và đất nước của họ bị ngăn đôi. Trên thế giới này hiện nay vẫn còn rất nhiều người không biết rằng nước Mông Cổ đã đang bị phân chia ra làm hai nơi, Ngoại Mông là nước Cộng Hoà Mông Cổ độc lập dân chủ tự do, còn Nội Mông vẫn còn là một Khu Tự Trị Mông Cổ dưới sự khống chế cai trị độc tài của Đảng Trung Cộng.
Thực tế là ở Ngoại Mông và ở Nội Mông đã đang có những phong trào của người Mông Cổ tranh đấu đòi thống nhất tổ quốc của họ. Đảng Trung Cộng phải trả lại người Mông Cổ những gì đã từng là của người Mông Cổ. Người Mông Cổ đã đang có những đợt bài trừ Hán tộc để tránh bị Hán-hoá, chống lại Đảng Trung Cộng để không bị diệt chủng.
Phong Trào Dayar Mongol (Thống Nhất Toàn Mông Cổ) chống lại Đảng Trung Cộng để không bị diệt chủng và bài trừ Hán tộc để tránh bị Hán-hoá một cách tiêu biểu nhất qua hành động “cạo trọc đầu những phụ nữ Mông Cổ nào lấy chồng Hán tộc, và ngăn chặn trừng trị những người đàn ông Hán tộc nào ve vản tán tỉnh đàn bà con gái Mông Cổ ở địa phương”.
Phong Trào Dayar Mongol (Thống Nhất Toàn Mông Cổ) có ba mục tiêu chính để hành động là “(1) duy trì sự thuần chủng Mông Cổ, (2) tranh đấu cho sự thống nhất toàn vẹn đất nước Mông Cổ, (3) phục vụ cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội Mông Cổ”.
Kết luận rằng Trung Quốc là một quốc gia có chủng tộc đa số là Hán tộc ở Hoa Lục và ở Đài Loan, và các chủng tộc thiểu số người Tây Tạng, người Hồi, người Mông Cổ trong thực tế đã đang không được sống hoà hợp với nhau dưới sự cai trị của Đảng Trung Cộng, như thế thì Trung Quốc sẽ không bao giờ thực sự là một cường quốc. Đó là chưa nói đến cái gọi là Quân Đội của Đảng Trung Cộng một quân đội rất là “tham nhũng trong công tác mua-quan-bán-chức”. Trung Quốc dưới sự cai trị độc tài của Đảng Trung Cộng thực ra chỉ là một con Cọp Giấy./.
Dr. Tristan Nguyen

San Francisco, 27/07/2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s