Hang Sửng Sốt,

Vài hình ảnh Hang Sửng Sốt, một trong những thắng cảnh ở Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Đây là một hang lớn (12.200m2 ) có ba ngăn, trần hang cao có rất nhiều nhũ đá. Người Pháp đã gọi hang này là Grotte des surprises (Hang động của sự sửng sốt).
Hình của Le Monde1 chụp ngày 11 tháng 5 năm 2012 bằng máy Nikon 60

Halong Bay – Hang Sung Sot Boat Pier

 

 

Halong Bay – Hang Sung Sot Boat Pier nhìn từ trên xuống

 

 

 

Halong Bay – Hang Sung Sot Historical Information Notice
Click vào đây để đọc chữ viết với hình lớn hơn
Halong Bay – Hang Sung Sot Natural Viewing Platform

 Halong Bay – Hang Sung Sot Natural Viewing Platform View

 

 

 

 

Halong Bay – Hang Sung Sot Conservation Notice Hording
Halong Bay – Hang Sung Sot Cavern Souvenir Stall

Halong Bay – Hang Sung Sot Cavern
Halong Bay – Hang Sung Sot Cavern Phallus-Shaped Rock 2

 

Halong Bay – Hang Sung Sot Cavern Limestone Formations

 

 

 

 

Halong Bay – Hang Sung Sot Cavern Daylight

Halong Bay – Hang Sung Sot Cavern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Halong Bay – Hang Sung Sot Cavern Exit Bay View
Phong cảnh từ cửa ra của Hang Sửng Sốt

 

 

 

Halong Bay – Hang Sung Sot Cavern Exit Walkway & Boat Traders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halong Bay – Floating Village

Link này có giới thiệu trên trang nhà ERCT: http://www.erct.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s